تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر 262 - مرز مازندران و سمنان

سفر 262 - مرز مازندران و سمنان

۲۶ خرداد ۱ - ۲۷ خرداد ۱ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)
سفر 261 - ارتفاعات گیلان

سفر 261 - ارتفاعات گیلان

۱۳ خرداد ۱ - ۱۵ خرداد ۱ (مدت ۳ روز : جمعه، شنبه، یکشنبه)
سفر 260 - جنگلهای گلستان

سفر 260 - جنگلهای گلستان

۱۲ خرداد ۱ - ۱۵ خرداد ۱ (مدت ۴ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه)
سفر 259 - سارال کردستان

سفر 259 - سارال کردستان

۱۱ خرداد ۱ - ۱۴ خرداد ۱ (مدت ۴ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه)
سفر 258 - ییلاقات گیلان

سفر 258 - ییلاقات گیلان

۰۵ خرداد ۱ - ۰۶ خرداد ۱ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)