تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر ۲۴۹ - طبس و بشرويه

سفر ۲۴۹ - طبس و بشرويه

۲۶ بهمن ۰ - ۲۹ بهمن ۰ (مدت ۴ روز : سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۴۸ - جنوب (هرمزگان - بوشهر)

سفر ۲۴۸ - جنوب (هرمزگان - بوشهر)

۲۱ بهمن ۰ - ۲۸ بهمن ۰ (مدت ۸ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه)
سفر ۲۴۷  - کویر مرنجاب

سفر ۲۴۷ - کویر مرنجاب

۱۵ بهمن ۰ - ۱۵ بهمن ۰ (مدت ۱ روز : جمعه)
سفر ۲۴۶ - ریگ جن ادونچر

سفر ۲۴۶ - ریگ جن ادونچر

۱۳ بهمن ۰ - ۱۵ بهمن ۰ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)