تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر ۲۴۳- کویر مرکزی -مرنجاب(جشن شب يلدا)

سفر ۲۴۳- کویر مرکزی -مرنجاب(جشن شب يلدا)

۰۲ دی ۰ - ۰۳ دی ۰ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۴۲ - ریگستان و بهاباد

سفر ۲۴۲ - ریگستان و بهاباد

۲۴ آذر ۰ - ۲۶ آذر ۰ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)