تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر ۲۰۹- کلوت های شهداد

سفر ۲۰۹- کلوت های شهداد

۲۱ بهمن ۹۹ - ۲۴ بهمن ۹۹ (مدت ۴ روز : سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۰۸- سفر جنوب

سفر ۲۰۸- سفر جنوب

۱۶ بهمن ۹۹ - ۲۴ بهمن ۹۹ (مدت ۹ روز : پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر ۲۰۷ - سفر آموزشی کویر مرنجاب

سفر ۲۰۷ - سفر آموزشی کویر مرنجاب

۰۹ بهمن ۹۹ - ۱۰ بهمن ۹۹ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)