تقویم برنامه های دلتا

جستجو محتوا


جستجو زمانی


سفر287-کویر ریگ جن (نمایشگاه)

سفر287-کویر ریگ جن (نمایشگاه)

۲۳ آذر ۱ - ۲۵ آذر ۱ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر 286 - جنگل‌های زیبای گیلان - (نمایشگاه)

سفر 286 - جنگل‌های زیبای گیلان - (نمایشگاه)

۱۰ آذر ۱ - ۱۱ آذر ۱ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)
سفر283 - کویر مصر (نمایشگاه)

سفر283 - کویر مصر (نمایشگاه)

۱۸ آبان ۱ - ۲۰ آبان ۱ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر282- کویر مرنجاب ( نمایشگاه ) ( آموزشی )

سفر282- کویر مرنجاب ( نمایشگاه ) ( آموزشی )

۱۲ آبان ۱ - ۱۳ آبان ۱ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)
سفر276 - کویر ریگ جن

سفر276 - کویر ریگ جن

۲۷ مهر ۱ - ۲۹ مهر ۱ (مدت ۳ روز : چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه)
سفر 278 - گیلان (نمایشگاه)

سفر 278 - گیلان (نمایشگاه)

۲۱ مهر ۱ - ۲۲ مهر ۱ (مدت ۲ روز : پنجشنبه، جمعه)