درباره

درباره ما
دلتا يك گروه طبيعت گردي با خودروهاي دوديفرانسيل است كه در سال ١٣٩٠ با هدف معرفي مناطق بكر ايران كه باخودروهاي دوديفرانسيل قابل دسترس هستند با رعايت حفظ بافت طبيعي منطقه و حداكثر حفاظت و احترام به محيط زيست  شروع به فعاليت كرده است.
 
 
"إيرانى " هميشه آباد براي همه ايراني ها آرزوي ماست!